En uppstickare

Den flexibel resurslösning för företag med kortsiktiga och långa personalbehov. Ett företag hyr då in personal från oss. Personal som hyrs ut till företag under en bestämd period.

lager& logistik

IDJY är din partner för bemanning inom lager och logistik. Vi har format processen för att vara så smidig som möjligt för dig. I och med det blir vi verkligen en tillgång som det känns enkelt och tryggt att kontakta – inte ytterligare ett problem för dig att lösa

Ett sådant tillfälle är när den vanliga personalen inte är på plats eller personalbehoven plötsligt stiger. Då är det tryggt att ha ett kompetent bemanningsföretag som IDJY, som kan stötta upp med effektiv bemanning inom lager och logistik.

Eventpersonal

Ett event kan innebära nästan vad som helst, det vi menar är direktmöten med kund i offentlig miljö, som t ex i ett köpcentrum eller ute på gator och torg. Det kan också vara turnerande event, som roadshows eller på festivaler runt om i landet. Vi bemannar flera event per år.

Första intrycket är bestående. Därför är det oerhört viktigt att du har rätt personer på plats när du genomför dina event. Eventpersonal är specialister på att plocka fram exakt rätt personer till respektive företag och event, oavsett om det rör sig om en person till ett butiksdemo i dagligvaruhandeln eller en stor personalstyrka.

offentlig miljö

Vi skapar och underhåller utemiljöer som får människor att trivas i året runt.

  • Vi ser till att växtligheten mår bra samt att parkmöbler, lekplatser, fontäner och dammar funkar, oavsett årstid på året.

  • Vi är kan hjälpa till med upprustning av befintliga parker och offentliga miljöer.