IDJY AB är ett auktoriserat bemanningsföretag hos kompentensföretagen.

Trygghet för våra kunder

Ett auktoriserat bemanningsföretag är ett företag som uppfyller de högt ställda kraven från branschorganisationen Kompetensföretagen. De ansvarar för auktorisationen som uppdateras årligen och ser även till att kontrollera de auktoriserade företagen regelbundet

Vad är ett auktoriserat bemanningsföretag?
Ett bemanningsföretag är ett företag som kan tillhandahålla personal för att bemanna vissa arbeten, oftast tillfälligt men ibland för längre uppdrag. Detta gör det möjligt för företag att ta in en eller flera nyanställda som snabbt kan börja arbeta. Dessutom förenklas anställningsprocessen rejält, både initialt eftersom kunden slipper lägga tid på nyanställningar och även när det kommer till löneprocessen. Att betala en faktura till bemanningsföretaget går betydligt snabbare jämfört med att behöva betala ut löner för flera anställda.

Ett auktoriserat bemanningsföretag är ett företag som uppfyller de högt ställda kraven från branschorganisationen Kompetensföretagen. De ansvarar för auktorisationen som uppdateras årligen och ser även till att kontrollera de auktoriserade företagen regelbundet. Kraven är utvecklade för att kunder, och anställda, ska kunna känna att de kan lita på bemanningsföretaget, oavsett om det gäller bemanning eller om de vill hitta personal i ett längre perspektiv. Det handlar om krav som berör både bemanningsföretagets ekonomi, kollektivavtal, hur de sköter verksamheten och kvalitetskontroll samt att bemanningsföretaget sköter sig ur ett etiskt perspektiv.